اجرای طرح نماد در مدارس استان اصفهان

اجرای طرح نماد در مدارس استان اصفهان

اجرای طرح نماد در مدارس استان اصفهان معاون پرورشی و فرهنگی اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان: طرح پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی ‌در هزار و ۴۵۷ مدرسه در سطح استان اصفهان اجرا خواهد شد. به گزارش دنیای اسرار:مهدی اسماعیلی معاون پرورشی و فرهنگی اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان به برگزاری هزار و