دسته بندی:

ذوب آهن اصفهان در سال گذشته بالاترین سودخالص از زمان تاسیس را داشته است

در مجمع عمومی عادی سالیانه ذوب آهن اصفهان عنوان شد : ذوب آهن اصفهان در سال گذشته بالاترین سودخالص از زمان تاسیس را داشته است به گزارش دنیای اسرار:مجمع عمومی ادامه خبر

منتشر شده در
دسته بندی:

تأسیس ذوب آهن اصفهان به عنوان یک صنعت ملی در شهرستان لنجان، انصافاً ثمرات مؤثری داشته است

در دیدار مدیر و کارکنان اداره آموزش و پرورش شهرستان لنجان از ذوب آهن اصفهان عنوان شد : تأسیس ذوب آهن اصفهان به عنوان یک صنعت ملی در شهرستان لنجان، ادامه خبر

منتشر شده در