دسته بندی:

بازگشایی دریچه‌های سد رودشتین به سمت گاوخونی از نیمه خردادماه

معاون حفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقه ای اصفهان گفت: با پایان توزیع آب کشاورزی، از نیمه خردادماه آب جاری موجود در سد رودشتین به سمت تالاب گاوخونی روانه ادامه خبر

منتشر شده در