توصیه های استاندار اصفهان به مدیران استان در جلسه شورای اداری

توصیه های استاندار اصفهان به مدیران استان در جلسه شورای اداری

توصیه های استاندار اصفهان به مدیران استان در جلسه شورای اداری چهارمین جلسه شورای اداری استان با حضور مدیران اجرایی دستگاه های اجرایی ذیربط برگزار شد و استاندار اصفهان توصیه هایی را به مدیران استان ارائه نمود. به گزارش دنیای اسرار، دکترعباس رضایی در چهارمین جلسه شورای اداری در تالار شهروند اصفهان اظهار داشت: امسال