لزوم نگاه یکسان به دانش‌آموزان

لزوم نگاه یکسان به دانش‌آموزان

لزوم نگاه یکسان به دانش‌آموزان به گزارش دنیای اسرار:مدیر مجتمع آموزشی وتحقیقاتی دکتر محمد شفیعی: لذت بردن از درس خواندن، علاقمند بودن به محل تحصیل و نهادینه کردن اصل خدمت به جامعه و کشور، سه محور اصلی آموزش در این مرکز آموزشی است.محمد شفیعی با بیان اینکه مجتمع آموزشی و تحقیقاتی دکتر محمد شفیعی یک