تقدیر از تامین کنندگان برتر شرکت گاز استان اصفهان

تقدیر از تامین کنندگان برتر شرکت گاز استان اصفهان

تقدیر از تامین کنندگان برتر شرکت گاز استاناصفهان با هدف بهبود عملکرد تامین کنندگان و پیمانکاران در بخش اجرا، تعمیرات، نگهداری و تامین کالا از تامین کنندگان و پیمانکاران برتر شرکت گاز استان اصفهان تقدیر شد به گزارش دنیای اسرار، سید مصطفی علوی، در ششمین نشست تخصصی تامین کنندگان شرکت گاز استان اصفهان که با