دسته بندی:

ضرورت توسعه تجاری ایران و سریلانکا جهت کاهش آثار سوء تحریم های غرب / سریلانکا، دروازه توسعه تجارت ایران با جنوب شرق آسیاست

در نشست رییس اتاق بازرگانی اصفهان با سفیر ایران در سریلانکا تاکید شد: ضرورت توسعه تجاری ایران و سریلانکا جهت کاهش آثار سوء تحریم های غرب / سریلانکا، دروازه توسعه ادامه خبر

منتشر شده در
دسته بندی:

برگزاری همایش «آشنایی با فرصت های تجاری پیوستن ایران به پیمان اوراسیا »

رئیس اتاق بازرگانی اصفهان خبر داد: برگزاری همایش «آشنایی با فرصت های تجاری پیوستن ایران به پیمان اوراسیا » به گزارش دنیای اسرار:رئیس اتاق بازرگانی اصفهان گفت: همایش «فرصت های ادامه خبر

منتشر شده در
دسته بندی:

ذوب آهن اصفهان با ۱۵ هزار تامین کننده مواد اولیه ، قطعات و تجهیزات در ارتباط است

در همایش تجلیل  از شرکای تجاری ذوب آهن اصفهان عنوان شد: ذوب آهن اصفهان با ۱۵ هزار تامین کننده مواد اولیه ، قطعات و تجهیزاتدر ارتباط است ذوب آهن اصفهان ادامه خبر

منتشر شده در
دسته بندی:

لزوم برگزاری نشست مشترک میان سفرای آفریقایی و مدیران اصفهان برای تبادلات تجاری و فرهنگی

در دیدار سفیرآفریقای جنوبی با شهردار اصفهان مطرح شد: لزوم برگزاری نشست مشترک میان سفرای آفریقایی و مدیران اصفهان برای تبادلات تجاری و فرهنگی به گزارش دنیای اسرار:در دیدار شهردار ادامه خبر

منتشر شده در