دسته بندی:

اردبیل میزبان جشنواره هنرهای تجسمی «چهل نمایشگاه، چهل شهر»

معاون هنری و سینمایی فرهنگ وارشاد اسلامی اردبیل گفت: اردبیل میزبان آثار جشنواره هنرهای تجسمی سراسری فجر خواهد بود. غریب منوچهری دراردبیل اظهار کرد: جشنواره سراسری  تجسمی فجر امسال در ادامه خبر

منتشر شده در