دسته بندی:

لزوم بومی سازی تکنولوژی کوره بلند ، برای بهره گیری از ذخایر استراتژیک زغال سنگ کشور

مدیر عامل ذوب آهن اصفهان در نمایشگاه و جشنواره ملی فولاد عنوان کرد لزوم بومی سازی تکنولوژی کوره بلند ، برای بهره گیری از ذخایر استراتژیک زغال سنگ کشور دنیای ادامه خبر

منتشر شده در