دسته بندی:

غلامرضا سلیمی مدیر ناحیۀ فولادسازی و ریخته‌گری مداوم تولید بیش از ۶/۶ میلیون تن تختال در دستور کار ناحیۀ فولادسازی و ریخته‌گری مداوم

به گزارش دنیای اسرار:غلامرضا سلیمی مدیر ناحیۀ فولادسازی و ریخته گری مداوم تولید بیش از ۶/۶ میلیون تن تختال در دستور کار ناحیۀ فولادسازی و ریختهگری مداومسال ۱۳۹۸ در مقایسه ادامه خبر

منتشر شده در
دسته بندی:

رشد ۳۸ درصدی تولید در واحد آماده‌سازی تختال

رشد ۳۸ درصدی تولید در واحد آماده‌سازی تختال به گزارش دنیای اسرار:رئیس واحد آماده‌سازی تختال از رشد ۳۸ درصدی تختال‌های آماده‌سازی‌شده در نیمۀ اول سال ۱۳۹۸ نسبت‌به مدت مشابه سال ادامه خبر

منتشر شده در