سامانه های ثبت تخلف سرعت محور اصفهان-بهارستان افتتاح شد

سامانه های ثبت تخلف سرعت محور اصفهان-بهارستان افتتاح شد

با حضور وزیر و راه شهرسازی سامانه های ثبت تخلف سرعت محوراصفهان-بهارستان افتتاح شد با حضور وزیرراه و شهرسازی سامانه های ثبت تخلف سرعت محور اصفهان- بهارستان  افتتاح شد. به گزارش دنیای اسرار، مراسم بزرگداشت هفته حمل ونقل، رانندگان و راهداری سامانه های ثبت تخلف سرعت محور اصفهان- بهارستان  و دو سامانه توزین حین حرکت

تعطیلی سه کارگاه ساختمانی فاقد مصالح استاندارد

تعطیلی سه کارگاه ساختمانی فاقد مصالح استاندارد

تعطیلی سه کارگاه ساختمانی فاقد مصالح استاندارد با توجه به رویکرد جدید در  بازدیدهای نظارت عالیه موضوع ماده ۳۵ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، استفاده از مصالح و اجزاء ساختمانی استاندارد با دقت بیشتری بازبینی و با متخلفین برخورد قانونی خواهد شد. به گزارش دنیای اسرار ، سید عبدالرضا لقمانی رئیس اداره توسعه مهندسی

متخلفان خدمات کدهای دستوری تا ۳۰ میلیارد تومان جریمه می‌شوند

متخلفان خدمات کدهای دستوری تا ۳۰ میلیارد تومان جریمه می‌شوند

متخلفان خدمات کدهای دستوری تا ۳۰ میلیارد تومان جریمه می‌شوند به گزارش دنیای اسرار، کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در جلسه ۲۹۲ خود دستورالعمل خدمات پیامک انبوه اضطراری و مقررات حاکم بر کد دستوری (USSD) را به تصویب رساند. به گزارشتیتربرتر؛ بر همین اساس، در ماده یک مصوبه دستورالعمل خدمات پیامک انبوه اضطراری آمده است که