معلم باشید نه پلیس

معلم باشید نه پلیس

دکتر سید محمد موسوی در سومین نشست از سلسله سمینارهای آموزشی خانه ارتباطات مطرح کرد: معلم باشید نه پلیس به گزارش دنیای اسرار:افکار عمومی برای نخستین بار در قرن هجدهم میلادی معنا و مفهوم امروز خود را به دست آورد. برای نخستین بار سیسرون سیاستمدار رومی که در سال ۵۱ قبل از میلاد مسیح در