«تراموای» اصفهان به مناظره رسید/دروغ یا خطا؟

«تراموای» اصفهان به مناظره رسید/دروغ یا خطا؟

به گزارش خبرنگار دنیای اسرار، بیستم آذرماه نامه سرگشاده متخصصان حمل و نقل و برنامه ریزی شهری به معاون توسعه امور شهر و روستایی وزارت کشور و رییس شورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور در فضای مجازی منتشر شد. در این نامه که با امضای ۳۳ نفر از متخصصان حمل و نقل و برنامه ریزی