تاکید بر توسعه زیرساخت های حمل ونقل جاده ای استان اصفهان

تاکید بر توسعه زیرساخت های حمل ونقل جاده ای استان اصفهان

 در جلسه هم اندیشی مدیرکل راهداری و حمل ونقل جاده ای استان اصفهان با نماینده مجلس مطرح شد تاکید بر توسعه زیرساخت های حمل ونقل جاده ای استان اصفهان در جلسه هم اندیشی مدیرکل راهداری و حمل ونقل جاده ای استان اصفهان با نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی بر توسعه  زیرساخت های حمل