احداث بزرگ‌ترین مرکز اقامتی تفریحی بین راهی کشور در تربت‌حیدریه

احداث بزرگ‌ترین مرکز اقامتی تفریحی بین راهی کشور در تربت‌حیدریه

با حضور رئیس مجلس؛ احداث بزرگ‌ترین مرکز اقامتی تفریحی بین راهی کشور در تربت‌حیدریه نماینده تربت‌حیدریه در مجلس شورای اسلامی گفت: به زودی ساخت بزرگ‌ترین مرکز اقامتی تفریحی بین راهی کشور در تربت حیدریه آغاز خواهد شد. به گزارش دنیای اسراربه نقل ازایسنا:سعید باستانی در گفت‌وگو با خبرنگار ایسنا، عنوان کرد: رئیس مجلس شورای اسلامی