رونق صادرات محصولات غذایی از کار گو ترمینال فرودگاه بین المللی شهید بهشتی اصفهان

رونق صادرات محصولات غذایی از کار گو ترمینال فرودگاه بین المللی شهید بهشتی اصفهان

مدیرکل گمرکات استان اصفهان خبر داد :رونق صادرات محصولات غذایی از کار گو ترمینال فرودگاه بین المللی شهید بهشتی اصفهانرشد ۶ برابری ۴ ماهه۹۹ نسبت به کل سال ۹۸ به گزارش دنیای اسرار:دکتر رسول کوهستانی پزوه مدیرکل گمرکات استان اصفهان در خصوص صادرات کارگو ترمینال فرودگاه شهید بهشتی بیان داشت:طی تیر ماه ۹۹ ،چهل قلم

خط اتوبوس حصه تا ترمینال باقوشخانه راه اندازی می شود/ حل مشکلات حصه نیازمند مشارکت همه سازمان ها

خط اتوبوس حصه تا ترمینال باقوشخانه راه اندازی می شود/ حل مشکلات حصه نیازمند مشارکت همه سازمان ها

شهردار منطقه ۱۰ شهر اصفهان: خط اتوبوس حصهتا ترمینال باقوشخانه راه اندازی می شود/ حل مشکلات حصه نیازمند مشارکت همه سازمانها شهردار منطقه ۱۰ اصفهان با اشاره به اینکه متاسفانه در گذشته حمل و نقل عمومی در محله حصه فعال نبوده است، از راه اندازی خط مستقیم اتوبوس از حصه تا ترمینال باقوشخانه خبر داد.