دسته بندی:

پیشرفت ۷۰ درصدی سازه ی تصفیه خانه فاضلاب چادگان

به گزارش دنیای اسرار:مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان با اشاره به ضرورت تکمیل تصفیه خانه فاضلاب شهر چادگان گفت: شهر چادگان در مجاورت سد زاینده رود قرار دارد ادامه خبر

منتشر شده در
دسته بندی:

افتتاح فاز اول طرح حفاظتی سامانه آبرسانی اصفهان بزرگ

افتتاح فاز اول طرح حفاظتی سامانه آبرسانی اصفهان بزرگ به گزارش دنیای اسرار:احضور مدیران کل امنیتی و پدافند غیر عامل استانداری فازاول طرح حفاظتی سامانه آبرسانی اصفهان بزرگ به بهره ادامه خبر

منتشر شده در
دسته بندی:

بهره برداری از تصفیه خانه و فاز اول شبکه فاضلاب خوانسار

با حضور وزیر نیرو انجام گرفت: بهره برداری از تصفیه خانه و فاز اول شبکه فاضلاب خوانسار به گزارش دنیای اسرار:مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان در مراسم بهره ادامه خبر

منتشر شده در
دسته بندی:

امروز ۲۲۱ امین تصفیه خانه فاضلاب کشور افتتاح شد

وزیر نیرو در مراسم بهره برداری از تصفیه خانه و فاز اول شبکه فاضلاب خوانسار اعلام کرد؛امروز ۲۲۱ امین تصفیه خانه فاضلاب کشور افتتاح شدبه گزارش دنیای اسرار:وزیر نیرو در ادامه خبر

منتشر شده در
دسته بندی:

رشد ۴۲۰درصدی سرمایه گذاری بخش خصوصی در اجرای تاسیسات فاضلاب شهری

در پنج سال  اخیر در شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان صورت گرفت: رشد ۴۲۰درصدی سرمایه گذاری بخش خصوصی در اجرای تاسیسات فاضلاب شهری دنیای اسرار:مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب ادامه خبر

منتشر شده در