دسته بندی:

تلاش صادقانه- خدمت بی منت

برگزاری مانور تعمیرات شبکه‌های توزیع نیروی برق در استان اصفهان هم‌زمان با سراسر کشور انجام شد به گزارش دنیای اسرار:برای نخستین بار، فاز اول گسترده‌ترین برنامه تعمیرات و بازسازی شبکه‌های ادامه خبر

منتشر شده در
دسته بندی:

تعمیرات اساسی ژنراتور برق شماره ۲ شرکت پالایش نفت اصفهان

به گزارش دنیای اسرار:روز شنبه ۱۷ خردادماه سال جاری، تعمیرات اساسی ژنراتور برق شماره ۲ G-۲۱۰۲ شرکت پالایش نفت اصفهان، آغاز شد.مدیر نگهداری و تعمیرات شرکت پالایش نفت اصفهان گفت: ادامه خبر

منتشر شده در
دسته بندی:

پایان تعمیرات و راه‌اندازی موفقیت‌آمیز واگن برگردان شمارۀ یک

پایان تعمیرات و راه‌اندازی موفقیت‌آمیز واگن برگردان شمارۀ یک به گزارش دنیای اسرار:پروژۀ تعمیرات و راه‌اندازی موفقیت‌آمیز واگن برگردان شمارۀ یک فولاد مبارکه طی ۷ روز با همت و تلاش ادامه خبر

منتشر شده در
دسته بندی:

پیشرفت موفقیت‌آمیز پروژۀ تعویض درایوهای خط نورد گرم

پیشرفت موفقیت‌آمیز پروژۀ تعویض درایوهای خط نورد گرم به گزارش دنیای اسرار:پروژۀ تعویض درایوهای خط نورد گرم کـــــه با هدف کاهــــش توقفات، تسهیــــل در نگهـــــداری و تعمیرات و افزایش کمی ادامه خبر

منتشر شده در