دسته بندی:

امضای تفاهم نامه احداث ۱۲۰۰ واحد مسکونی در شهر بهارستان

با حضور مدیرکل راه وشهرسازی استان اصفهان انجام شد؛ امضای تفاهم نامه احداث ۱۲۰۰واحد مسکونی در شهر بهارستان دنیای اسراربه نقل از اداره ارتباطات و اطلاع رسانی راه وشهرسازی استان ادامه خبر

منتشر شده در