دسته بندی:

کشف کارگاه تولید داروهای نیروزای تقلبی در اصفهان

کشف کارگاه تولید داروهاینیروزای تقلبی در اصفهان رئیس پلیس آگاهی استان از دستگیری فردی که با دائر کردن کارگاهی اقدام به تولید داروهای نیروزای تقلبی در زمینه پرورش اندام می ادامه خبر

منتشر شده در