ضریب نفوذ تلفن ثابت در اصفهان پس از انقلاب ۲۰ برابر شد

ضریب نفوذ تلفن ثابت در اصفهان پس از انقلاب ۲۰ برابر شد

ضریب نفوذ تلفن ثابت در اصفهان پس از انقلاب ۲۰ برابر شد   مسوول روابط عمومی مخابرات منطقه اصفهان، ضریب نفوذ تلفن ثابت در استان در سال ۵۷ را ۲ درصد ذکر کرد و گفت: این شاخص هم اینک به ۴۷٫۴۲ درصد رسیده و رشد افزون بر ۲۰ برابری داشته است. دنیای اسرار:شاهین ملک زاده