فولاد مبارکه تندیس طلایی حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان را کسب کرد

فولاد مبارکه تندیس طلایی حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان را کسب کرد

فولاد مبارکه تندیس طلایی حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان را کسب کرد به گزارش دنیای اسرار:در هجدهمین همایش روز ملی حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان، که روز یک‌شنبه پانزدهم اردیبهشت‌ماه با حضور وزیر صنعت، معدن و تجارت، رئیس سازمان حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و مدیران سازمان‌ها و شرکت‌های برگزیده در سالـــــن کنفـــرانس نمایشگاه‌های بین‌المللی تهران برگزار شد،