هلدینگ توکا فولاد نماینده تنیس روی میز استان اصفهان / کسب مقام‌های اول تنیس روی میز زنان و دوم مردان را در مسابقات قهرمانی کارگران کشور در سال۹۸

هلدینگ توکا فولاد نماینده تنیس روی میز استان اصفهان / کسب مقام‌های اول تنیس روی میز زنان و دوم مردان را در مسابقات قهرمانی کارگران کشور در سال۹۸

هلدینگ توکا فولاد نماینده تنیس روی میز استان اصفهان / کسب مقام‌های اول تنیس روی میز زنان و دوم مردان را در مسابقات قهرمانی کارگران کشور در سال۹۸ به گزارش دنیای اسرار:نماینده استان اصفهان در مسابقات تنیس روی میز بخش زنان که به میزبانی تهران برگزار شد مقام اول را کسب کرد.هلدینگ توکا فولاد در