دست در دست یکدیگر برای رفع ناهنجاری‌ها تلاش کنیم

دست در دست یکدیگر برای رفع ناهنجاری‌ها تلاش کنیم

دست در دست یکدیگر برای رفع ناهنجاری‌ها تلاش کنیم به گزارش دنیای اسرار:معاون اول قوه قضایی: مردم خواهان برخورد با ناهنجاری‌های موجود در جامعه هستند.معاون اول قوه قضائیه در آیین تکریم و معارفه رییس کل دادگستری استان اصفهان با بیان اینکه خسروی‌وفا بیش از ۳۰ سال در دستگاه قضایی خدمت کرده است گفت: ما خواهان