دسته بندی:

بیش از نیاز کشور ریل تولید می کنیم و واردات ریل منطقی نیست

مدیر مهندسی نورد ذوب آهن اصفهان اعلام کرد : بیشاز نیاز کشور ریل تولید می کنیم و واردات ریل منطقی نیست به گزارش دنیای اسرار:ذوب آهن اصفهان آرزوی دیرینه ایرانیان ادامه خبر

منتشر شده در
دسته بندی:

یازدهمین نمایشگاه تخصصی دوسالانه اصفهان پلاست دومین نمایشگاه معتبر حوزه لاستیک و پلاستیک کشور

یازدهمین نمایشگاه تخصصی دوسالانه اصفهان پلاست دومین نمایشگاه معتبر حوزه لاستیک و پلاستیک کشور به گزارش دنیای اسرار:مسوول برگزاری یازدهمین نمایشگاه تخصصی دوسالانه اصفهان پلاست: با وجود بحران تحریم و ادامه خبر

منتشر شده در