تهدید آثار تاریخی؛ دغدغه ای که اصفهان را رها نمی کند

تهدید آثار تاریخی؛ دغدغه ای که اصفهان را رها نمی کند

شهردار اصفهان مطرح کرد: تهدید آثار تاریخی؛ دغدغه ای که اصفهان را رها نمی کند پایگاه خبری دنیا اسرار:شهردار اصفهان گفت: تمام تلاش ما رساندن اصفهان به جایگاه واقعی خود و حفظ برند فرهنگی و جهانی این شهر است. به گزارش اداره ارتباطات رسانه ای شهرداری اصفهان، قدرت الله نوروزی با حضور در برنامه تلویزیونی