دسته بندی:

تهدید آثار تاریخی؛ دغدغه ای که اصفهان را رها نمی کند

شهردار اصفهان مطرح کرد: تهدید آثار تاریخی؛ دغدغه ای که اصفهان را رها نمی کند پایگاه خبری دنیا اسرار:شهردار اصفهان گفت: تمام تلاش ما رساندن اصفهان به جایگاه واقعی خود ادامه خبر

منتشر شده در