دسته بندی:

مساعدت ۲ میلیارد و ۹۰۰ میلیون ریالی گروه توکا فولاد برای مقابله با ویروس کرونا

به گزارش دنیای اسرار: هلدینگ توکا فولاد در راستای عمل به تعهدات و مسئولیت های اجتماعی خود ۲میلیارد و ۹۰۰ میلیون ریال برای مقابله با کرونا ویروس مساعدت کرد.سعید بزرگی، ادامه خبر

منتشر شده در