درخشش ورزشکار چهارمحالی در رقابت های تکواندو قهرمانی کشور

شهرکرد- ورزشکار چهارمحال و بختیاری در رقابت های تکواندو قهرمانی کارگران کشور خوش درخشید. دنیای اسرار-مسابقات تکواندو قهرمانی کارگران کشور با حضور ۱۲۰ ورزشکار از استانهای مختلف کشور روز گذشته ادامه خبر

منتشر شده در