چشمه مرغاب،چشمه ای جوشان در تیران و کرون

چشمه مرغاب،چشمه ای جوشان در تیران و کرون

چشمه مرغاب،چشمه ای جوشان در تیران و کرون چشمه مرغاب شهر عسگران از توابع شهرستان تیران و کرون یکی از مناطق دیدنی و گردشگری استان اصفهان است. به گزارش دنیای اسرار، با جاری شدن آب در آبشارها و چشمه های مرغاب زیبایی های منطقه نمونه گردشگری چشمه مرغاب دوچندان شده و گردشگران زیادی را به