دسته بندی:

اهتمام به استفاده از محصولات فولادی نوردی باعث افزایش ایمنی و صرفه اقتصادی می شود

در نهمین کنفرانس ملی و سومین کنفرانس بین المللی سازه و فولاد عنوان شد اهتمام به استفاده از محصولات فولادی نوردی باعثافزایش ایمنی و صرفه اقتصادی می شود نهمین کنفرانس ادامه خبر

منتشر شده در