حمایت باشگاه فوتبال سپاهان از ۴۰ یتیم اصفهانی

حمایت باشگاه فوتبال سپاهان از ۴۰ یتیم اصفهانی

در آستانه ماه مبارک رمضان صورت گرفت؛ حمایت باشگاه فوتبال سپاهان از ۴۰ یتیم اصفهانی باشگاه فوتبال سپاهان اصفهان در آستانه ماه مبارک رمضان با پرداخت ماهیانه ۱۰ میلیون تومان، حمایت از ۴۰ یتیم تحت پوشش کمیته امداد اصفهان را بر عهده گرفت. به گزارش  دنیای اسراربه نقل ازروابط عمومی و اطلاع رسانی کمیته امداد