دسته بندی:

مدیرعامل فولاد مبارکه تأکید کرد: خلق ثروت از مواد اولیۀ معدنی جایگزین اقتصاد متکی به نفت

به گزارش دنیای اسرار:مدیرعامل فولاد مبارکه گفت: شرایط اقتصاد جهانی اقتضا می‌کند که هرچه سریع‌تر خلق ثروت از مواداولیۀ معدنی جایگزین اقتصاد نفتی شود و نباید فقط به صادرات نفت، ادامه خبر

منتشر شده در