آیین تجلیل از بازنشستگان ذوب آهن اصفهان برگزار شد

آیین تجلیل از بازنشستگان ذوب آهن اصفهان برگزار شد

آیین تجلیل از بازنشستگان ذوب آهن اصفهان برگزار شد به گزارش دنیای اسرار:آیین تجلیل از بازنشستگان شرکت(به تعداد ۲۴۰ خانواده ، ۸۵۰ نفر) با حضور مهندس قاسمی پور ، مهندس رضوی ، مهندس قنبری ، مهندس قاسمی و علیرضا امیری مدیر روابط عمومی شرکت ۲۹ و ۳۰ خرداد ماه در تالار آهن برگزار شد .

رکوردهای مستمر تولید ثمره تلاش و کوشش شبانه روزی کارکنان در بخش های مختلف شرکت است

رکوردهای مستمر تولید ثمره تلاش و کوشش شبانه روزی کارکنان در بخش های مختلف شرکت است

در جشن رکورد تولید ذوب آهن اصفهان مطرح شد : رکوردهای مستمر تولید ثمره تلاش و کوشش شبانه روزی کارکنان در بخش های مختلف شرکت است به گزارش دنیای اسرار:اعضای خانواده بزرگ ذوب آهن اصفهان زنان و مردان،جوانان،فرزندان کوچک و بزرگ از بخش کوره بلند ،  یک بار دیگر گرد هم آمده بودند تا ثمره