کسب رتبه برتر شرکت آبفا استان اصفهان در جشنواره شهید رجایی

کسب رتبه برتر شرکت آبفا استان اصفهان در جشنواره شهید رجایی

به گزارش دنیای اسرار:شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان، برای ششمین سال متوالی موفق به کسب رتبه برتر در بیست و سومین جشنواره شهید رجایی شد. مدیر عامل شرکت آبفا استان اصفهان عنوان کرد: این شرکت حائز رتبه برتر در محور دولت الکترونیک شاخص های عمومی، در دستگاه های اجرایی استان شده و منشا آن