تمام خدمات شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان به صورت غیر حضوری ارائه می‌شود

تمام خدمات شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان به صورت غیر حضوری ارائه می‌شود

به گزارش دنیای اسرار:مدیر عامل شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان: شاخص خاموشی شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان در بخش توزیع در سال ۱۳۹۳ به ازای هر مشترک در سال ۸۵۰ دقیقه بوده که در حال حاضر این رقم به زیر ۱۳۰ دقیقه رسیده است. بیست و سومین جشنواره شهید رجایی با حضور استاندار اصفهان و