دسته بندی:

تمام خدمات شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان به صورت غیر حضوری ارائه می‌شود

به گزارش دنیای اسرار:مدیر عامل شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان: شاخص خاموشی شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان در بخش توزیع در سال ۱۳۹۳ به ازای هر مشترک در سال ۸۵۰ ادامه خبر

منتشر شده در