دسته بندی:

رییس جمهور از حضور معنادار ملت در راهپیمایی ۲۲ بهمن قدردانی کرد

چهل سالگی انقلاب؛ رییس جمهور از حضور معنادار ملت در راهپیمایی ۲۲ بهمن قدردانی کرد رییس جمهوری گفت: حضور مردم در خیابان های سراسر ایران اسلامی و در تهران این ادامه خبر

منتشر شده در