دسته بندی:

روش های الکترونیکی مشارکت در جشن نیکوکاری اصفهان

همشهریان عزیز می‌توانند با شماره‌گیری کد #۰۳۱*۱*۸۸۷۷*، مراجعه به تارنمای emdad.ir ، تماس با تلفن نیکوکاری ۰۹۶۸۸۷، شماره حساب ۲۴۰۱۱۱۳۰۹۱۴۰۷۲ و شماره کارت ۶۰۶۳۷۳۷۰۰۰۰۰۲۵۰۹ در جشن بزرگ نیکوکاری مشارکت کنند. به گزارش دنیای ادامه خبر

منتشر شده در