دسته بندی:

برگزاری جشن نیکوکاری با رویکردی نو در استان اصفهان

سرپرست کمیته امداداستان اصفهان خبر داد؛ برگزاری جشن نیکوکاری با رویکردی نو در استان اصفهان سرپرست کمیته امداد اصفهان از برگزاری جشن نیکوکاری از دهم اسفندماه با رویکری جدید در ادامه خبر

منتشر شده در