دسته بندی:

راه‌اندازی سامانه دریافت کمک‌های مردمی و خیرات در آرامستان باغ رضوان

راه‌اندازی سامانه دریافت کمک‌های مردمی و خیرات در آرامستان باغ رضوان مدیر عامل سازمان آرامستان های شهرداری اصفهان: در آینده نزدیک غسالخانه غرب اصفهان راه اندازی خواهد شد.به گزارش دنیای ادامه خبر

منتشر شده در