دسته بندی:

جمعه بازارهای بعثت و خودروی اصفهان همچنان تعطیل است/ اشتغال زایی بازارهای شهرداری برای بیش از ۲ هزار نفر

معاون خدمات شهری شهرداری اصفهان:  جمعه بازارهای بعثت و خودروی اصفهان همچنان تعطیل است/ اشتغال زایی بازارهای شهرداری برای بیش از ۲ هزار نفر به گزارش دنیای اسرار:معاون خدمات شهری ادامه خبر

منتشر شده در