دسته بندی:

۱۲۵هزار اصله نهال جنگلی در اراضی استان اصفهان کاشته شد

۱۲۵هزار اصله نهال جنگلی در اراضی استان اصفهان کاشته شد به گزارش دنیای اسرار:بسیج همگانی جنگل کاری همزمان با سراسر کشور با حضور مسئولان اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری، ادامه خبر

منتشر شده در