ایران انحصار آمریکا را در تولید کیت جنینهای آزمایشگاهی شکست

ایران انحصار آمریکا را در تولید کیت جنینهای آزمایشگاهی شکست

برای تولید دام ؛ ایران انحصار آمریکا را در تولید کیت جنینهای آزمایشگاهی شکست یک شرکت دانش‌بنیان با تولید کیتی که تمامی ملزومات انجام تکنیک لقاح آزمایشگاهی را دارد توانست به محققان برای تولید جنین در آزمایشگاه کمک کند. به گزارش دنیای اسراربه نقل از مهر، مهدی هادی مدیرعامل یک شرکت دانش‌بنیان در مورد کیتی

دستگاه جنین‌یاب دیجیتالی تولید شد/ قابلیت نمایش عکس رنگی جنین

دستگاه جنین‌یاب دیجیتالی تولید شد/ قابلیت نمایش عکس رنگی جنین

در یک شرکت دانش بنیان؛ دستگاه جنین‌یاب دیجیتالی تولید شد/ قابلیت نمایش عکس رنگی جنین دستگاه جنین‌یاب دیجیتالی با قابلیت نمایشگر رنگی، منحنی تعداد ضربان و ضبط صدا برای اولین بار در کشور تولید شد. به گزارش  دنیای اسراربه نقل ازمهر، مجتبی اسلامیان، رئیس هیات مدیره یک شرکت دانش بنیان گفت: محصول جنین‌یاب دیجیتالی برای