دسته بندی:

عملیات اجرایی پروژه ۳۸۱ هکتاری آبیاری کم فشار در خوانسار آغاز شد

با حضور وزیر جهاد کشاورزی؛ عملیات اجرایی پروژه ۳۸۱ هکتاری آبیاری کم فشار در خوانسار آغاز شد عملیات اجرایی پروژه ۳۸۱ هکتاری آبیاری کم فشار در روستای کهرت شهرستان خوانسار ادامه خبر

منتشر شده در