دغدغه های مردم از سوی اداره کل بازرسی شنیده شد

دغدغه های مردم از سوی اداره کل بازرسی شنیده شد

پایگاه خبری دنیای اسرار   دغدغه های مردم از سوی اداره کل بازرسی شنیده شد   مدیرکل بازرسی شهرداری اصفهان گفت: ساختار بازرسی شهرداری مرجع پاسخگویی شکایات مردمی بوده و ما با مشکلات شهروندان غریبه نیستیم. با این وجود ارتباط مردم با ۱۳۷ سهل الوصول است و هر زمان اراده کنند می توانند درخواست های