دسته بندی:

بحران پیش رو؛ جابجایی مرجعیت علوم اسلامی از ایران به خارج از کشور است

پایگاه خبری دنیای اسرار رئیس میز توانمندسازی و توسعه علوم اسلامی مطرح کرد بحران پیش رو؛ جابجایی مرجعیت علوم اسلامی از ایران به خارج از کشور است   حجت‌الاسلام و ادامه خبر

منتشر شده در