دسته بندی:

امروز باید هاشمی زمان خود باشیم/ملت ایران با برجام کار بزرگی را به ثمر رساند

روحانی در مراسم بزرگداشت هاشمی: امروز باید هاشمی زمان خود باشیم/ملت ایران با برجام کار بزرگی را به ثمر رساند رئیس جمهور با بیان اینکه آیت الله هاشمی رفسنجانی بر ادامه خبر

منتشر شده در