دسته بندی:

بسیجیان باید همچون سال های دفاع مقدس در جنگ اقتصادی نیز پیشرو و فعال باشند

پایگاه خبری دنیای اسرار بسیجیان باید همچون سال های دفاع مقدس در جنگ اقتصادی نیز پیشرو و فعال باشند مدیر کل اوقاف و امور خیریه استان اصفهان گفت: اداره اوقاف ادامه خبر

منتشر شده در