امروز بقاع متبرکه به عنوان “کانون اصلی تولید قدرت نرم انقلاب اسلامی” محسوب می شوند

امروز بقاع متبرکه به عنوان “کانون اصلی تولید قدرت نرم انقلاب اسلامی” محسوب می شوند

امروز بقاع متبرکه به عنوان “کانون اصلی تولید قدرت نرم انقلاب اسلامی” محسوب میشوند مدیر کل اوقاف و امور خیریه استان اصفهان گفت: مروری کوتاه بر ابعاد مختلف دشمنی استکبار جهانی با انقلاب اسلامی، نمایان‌گر این نکته است که نقاط قوت و توانمندی‌های ایران اسلامی، هدف اصلی هجمه دشمنان است دنیای اسراربه نقل از روابط