افزایش قیمت برق در اصفهان ارتباطی با حذف قبوض کاغذی ندارد

افزایش قیمت برق در اصفهان ارتباطی با حذف قبوض کاغذی ندارد

مدیرعامل شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان مطرح کرد: افزایش قیمت برق در اصفهان ارتباطی با حذف قبوض کاغذی ندارد به گزارش دنیای اسرار: مدیرعامل شرکت توزیع برق اصفهان گفت: از اردیبهشت امسال افزایش هفت درصدی تعرفه برق را شاهد بودیم و هیچ ارتباطی بین حذف قبوض کاغذی با افزایش وجوه مصرف برق در ماه های

پر شدن کیف ۲ هزار دانش آموز محروم با نوشت افزار نتیجه حذف قبوض کاغذی برق در شهر اصفهان

پر شدن کیف ۲ هزار دانش آموز محروم با نوشت افزار نتیجه حذف قبوض کاغذی برق در شهر اصفهان

پر شدن کیف ۲ هزار دانش آموز محروم با نوشت افزار نتیجه حذف قبوض کاغذی برق در شهر اصفهان سالیانه یک میلیارد تومان صرفه جویی با حذف قبوض کاغذی برق در اصفهان به گزارش دنیای اسرار:به مناسبت آغاز سال تحصیلی ۲ هزار نفر از دانش آموز ان مستعد شهرستان اصفهان در مناطق کم برخوردار یک