دسته بندی:

طرح استیضاح رئیس‌جمهور کلید خورد

طرح استیضاح رئیس‌جمهور کلید خورد طرح استیضاح حسن روحانی  در۱۴محور کلید خورد. به گزارش دنیای اسراربه نقل از فارس، طرح عدم کفایت و استیضاح رئیس جمهور توسط جمعی از نمایندگان ادامه خبر

منتشر شده در
دسته بندی:

نقشه راه دولت و ملت در دهه پیش رو ترسیم شد/ این بیانیه تاریخی، القائات دشمنان را از چهره انقلاب اسلامی زدود

رئیس جمهور در نامه ای به رهبر معظم انقلاب: نقشه راه دولت و ملت در دهه پیش رو ترسیم شد/ این بیانیه تاریخی، القائات دشمنان را از چهره انقلاب اسلامی ادامه خبر

منتشر شده در